Az Tehlikeli İşyerlerinde Zorunluluk Başlıyor !!!

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren kamu kurumlarının ve 50′ den Az Çalışanı Olan az tehlikeli işyerlerinde zorunluluk Başlıyor. Bu tarihten itibaren işyerleri en az C sınıfı bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimiyle sözleşme yapmak zorunda. Diğer bir tercih ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB’ lerden destek almak. ( Hizmet alabileceğiniz OSGB’ lerin listesine https://isgkatip.csgb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.)

Az Tehlikeli işyerlerinde görevlendirilecek; iş güvenliği uzmanların hizmet süreleri çalışan başına en az 10 dk, işyeri hekimlerinin ise çalışan başına en az 5 dk olmak zorunda. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyen işyerlerine 6760 TL ‘şer TL idari para cezası uygulanabilecek. Bu ceza mevcut durumun devamı halinde her ay tekrarlanacaktır. Cezaları detaylı incelemek için ……..

İSG KATİP ATAMALARI NASIL YAPILIYOR ?

kamu kurumu ve az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Bilindiği üzere uzman ve hekim atamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İSG Katip sistemi üzerinden yapıldığından  kontrolü de kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu sebeple Az Tehlikeli İşyerlerinde Zorunluluk başlamadan,  1 Temmuz tarihinden önce bu konu üzerinde gerekli çalışmaların yapılarak İSG Katip atamalarının yapılmasında yarar var.

10′ DAN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERİNDEKİ FARKLILIKLAR NELER?

10′ dan az çalışanı bulunan  az tehlikeli  işyerlerinde işveren veya işveren vekilleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir kısmını yürütebilcek. Bunun için anadolu üniversitesi işveren ve işveren vekili için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri programına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Başvurular http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi sitesinden yapılabilir. Bu programa katılan işveren veya işveren vekilleri uzman bulundurma zorunluluğundan muaf olacak. Fakat periyodik sağlık muayeneleri ve işyeri hekimi için hizmet almak zorunlulukları devam edecek.

Leave a Reply